• Tel: 0989 201 166
  • Email: sonnicespace.vn@gmail.com
Tin tức

SƠN NICE SPACE - CÔNG NGHỆ XANH

  28/03/2018

Công ty cổ phần sơn HT – hãng Sơn Nice Space là một trong những đơn vị sản xuất sơn nước tiên phong trong việc chung tay bảo vệ môi trường sống, với việc áp dụng hệ thống máy móc công nghệ tiên tiến, hiện đại hướng tới một môi trường sản xuất kinh doanh